LÚČANSKÁ MALÁ FATRA
- Cykloturistický sprievodca

    

      POPIS OROGRAFICKÝCH CELKOV
      TURISTICKÉ ZNAČENÉ TRASY
      TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE
      PIKTOGRAMY OPÍSANÝCH  T Z T
      TURISTICKO-VLASTIVEDNÝ POPIS
   

     

 CYKLOTRASY:                                                       

      ÚVOD
       1 DO VIŠŇOVSKEJ DOLINY
       1.a Z VIŠŇOVSKEJ DOLINY DO TURSKEJ
       1.b DO VIŠŇOVSKEJ DOLINY Z TRNOVÉHO
       2 NA POLOM
       2.a CEZ POLOM DO VRÚTOK
       3 NA KRÍŽAVU Z VRÚTOK
       3.a Z KRÍŽAVY NA MINČOL
       3.b NA POLOM A PONAD VRÚTKY NA KRÍŽAVU
       4 Z TURIANSKEJ DOLINY DO MEDZIHORSKEJ
       4.a Z TURIANSKEJ DOLINY DO STRÁNSKEJ
       5 ZVÁŽNICE NAD KUNERADOM  I
       5.a ZO SEDLA POD SLATINAMI BOČNÝM HREBEŇOM DO KUNERADU
       6 ZVÁŽNICE NAD KUNERADOM  II
       6.a ZVÁŽNICE NAD KUNERADOM  I + II
       6.b Z KUNERADU NA HLAVNÝ HREBEŇ MARTINSKÝCH HOLÍ
       7 ZVÁŽNICE NAD KUNERADOM  III
       8 Z KUNERADU DO VALČE A NA HORNÚ LÚKU
       8.a Z KUNERADU DO VALČE A PODHORÍM DO VRÚTOK
       8.b Z KUNERADU DO TREBOSTOVSKEJ DOLINY A CEZ ČERVENÉ SMREKY DO VRÚTOK
       9 Z KAMENNEJ PORUBY DO SEDLA POD HNILICKOU KÝČEROU
       9.a ZO SEDLA POD ÚPLAZOM DO KLÁŠTORA POD ZNIEVOM
       9.b ZVÁŽNICE NAD KAMENNOU  PORUBOU   I
       9.c ZVÁŽNICE NAD KAMENNOU  PORUBOU   II
     10 ZA TAJOMSTVOM BLUDNEJ HORY
     11 Z RAJECKEJ  LESNEJ  PODHORÍM  DO ŽILINY
     12 Z RAJECKEJ  LESNEJ  DO  VRÍCKA  A  NA  JANKOVÚ
     12.a Z VRÍČANSKÉHO SEDLA HLAVNÝM HREBEŇOM
     12.b Z RAJECKEJ LESNEJ DO KLÁŠTORA POD ZNIEVOM A DO SEDLA POD ÚPLAZOM
     12.c Z RAJECKOLESNIANSKEJ DOLINY DO RYBNEJ DOLINY
     12.d POKRAČOVANIE Z RYBNEJ DOLINY CEZ BOČNÝ HREBEŇ
     12.e POKRAČOVANIE CEZ BOČNÝ HREBEŇ DO SUCHEJ DOLINY
     13 ČIČMANY, TUŽINA A OKOLIE KĽAKU
     13.a ZVÁŽNICE NAD TUŽINOU
     13.b

Z KĽAČNA DO VRÍCKA, DLHOU  DOLINOU NA  REVÁŇ A DO FAČKOVSKÉHO SEDLA

 

 

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.

The contents of this document are the sole responsibility of the Regional Development Agency

and can under no circumstances be regarded as reflection the position of the European Union.

 

Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto

dokumentu je výhradne zodpovedná Krajská rozvojová agentúra a za žiadnych okolností

nemôže byť považovaný za stanovisko Európskej únie.