4.   Z  TURIANSKEJ  DOLINY  DO  MEDZIHORSKEJ

 

   Dĺžka : 20,8 km         Prevýšenie : + 610 m         Náročnosť : **

...........................................................................................................

 

Charakteristika :  zaujímavý prechod peknými dolinami Lúčanskej Malej Fatry cez sedlo Kobylie .

Prístup zo Žiliny : podľa trasy č. 1 po štátnej ceste cez Rosinu a Višňové do Turia, na rázcestie pri ihrisku (10 km).

 

Z Turia, z rázcestia pri ihrisku (460 m n.m.), Ž značkovanou cestou k Domu dôchodcov (520 m n.m.), za ktorým vstupujeme do lesa. 150 m za závorou vpravo môžeme z výdatnej studničky doplniť zásobu pitnej vody. Turianskou dolinou okolo potoka, nad ktorým miestami presvitajú zaujímavé skalné útvary, k TO „Spoj troch dolín“ (700/4,6 km). Vľavo  výrazným stúpaním prídeme na koniec asfaltovej cesty, kde Ž značka odbočuje vľavo na strmo stúpajúci chodník (845/5,9 km). Pokračujeme miernejším stúpaním po  N zvážnici s občasnými zaujímavými výhľadmi až k poľovníckej chate Sačné (1030/ 9,2 km), kde je vhodné miesto na občerstvenie. Hneď za chatou pokračujeme poľovníckym chodníkom, mierne klesajúcim ponad uzáver Turianskej doliny do sedla Kobylie (990/10,0 km). Tu sa rozhodneme :

a/ pre priamy zostup do Medzihorskej doliny, dlhý 410 m, po strmej vymytej ceste popri   bicykli

b/ zo sedla vľavo hore súbežne so Z značkou 15 m, potom vpravo poľovníckym chodníkom, vedúcim v traverze ponad dolinu na rázcestie (1005/11,0 km). Tu odbočíme vpravo a zostúpime po zjazdnej ceste okolo potoka na rázcestie v Medzihorskej doline (860/11,75 km)

 

Počas nasledujúceho príjemného zjazdu Medzihorskou dolinou (po 650 m už po asfaltovej ceste) sa nezabudnime obzrieť na strmé úbočie bralnatého Kozla (1119 m n.m.). Na rázcestí nad Medzihorskou dolinou (610/15,35 km) odbočuje asfaltka vľavo do Kuneradu. Naša trasa klesá priamo po nespevnenej lesnej ceste, z ktorej po 20 m odbočíme vpravo na  výraznejšie klesajúcu skratku, až napokon po pôvodnej ceste zostúpime na rázcestie v Medzihorskej doline v blízkosti chatovej osady (550/15,8 km). Stadiaľto je možnosť odbočiť vľavo na asfaltovú cestu do Poluvsia.

    Z rázcestia vpravo okolo potoka 220 m. Vľavo cez lávku ponadeň na cestu do chatovej osady. Za osadou vychádzame na pasienky a stúpame okrajom lesa do 565 m n.m. Na konci nasledujúceho klesania sa stočíme vpravo a prídeme na rázcestie pri horárni Čistiny, (tiež Turianska), (520/18,35 km). Po tvrdej, Z značkovanej ceste zostúpime na rázcestie na dolnom konci Turia (420/20,8 km).

 

 

 
   
 
    Späť