TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE

Turistické  značenie  je  informačný  systém,  ktorý  turistovi  poskytuje  informácie  pri  pohybe v prírode po vyznačených trasách.

Turistická značka je informačný prvok štvorcového tvaru (10 x 10 cm) na označenie turistických trás. Obsahuje symbol jednoduchého geometrického tvaru: S

Pásové značky

Pásová značka pozostáva z troch rovnobežných vodorovných farebných pásov. Prostredný pás je vymaľovaný výraznou farbou (tzv. vodiacou farbou). Na celom území Slovenska sa používajú štyri vodiace farby. Ich význam je takýto:

červená - najvýznamnejšie hrebeňové trasy,

modrá   - označenie diaľkových trás spájajúcich dôležité východiská s    významnými  turistickými cieľmi,

zelená   - vyznačenie prístupových ciest k zaujímavým turistickým cieľom (spravidla),

žltá      - vyznačenie krátkych spojok medzi turistickými značenými trasami iných farieb.

Tvarové značky

Tvarové značky (10 x 10 cm) upozorňujú na zvláštne určenie turistickej značenej trasy.

miestna značka

- okružná značka - označenie trasy tvoriacej okruh

- značka náučnej trasy - označenie trasy, na ktorej je možné oboznámiť sa s miestnymi zaujímavosťami (zelená)

Významové značky

Významové značky (10 x 10 cm) označujú krátke spojky, odbočky od turistických trás k turisticky zaujímavým objektom.

- miesto s rozhľadom

- zrúcanina hradu alebo zámku

- prameň, studnička

- chata, prístrešok

- jaskyňa

- turisticky významný objekt alebo lokalita

- koncová značka - označenie miesta, kde končí turisticky značená trasa

- náhla zmena smeru turisticky značenej trasy

Doplnkové informačné prvky turistického značenia

tabuľky miestneho názvu - pomenovanie lokality, prípadne nadmorská výška, smerovky - informácia o tom, kam pokračuje značenie trasy a za aký čas sa dostaneme do cieľov uvedených na smerovke, tabuľky s  výstražným textom - osadzujú sa na mieste, na ktorom je možné rozhodnúť sa o zmene pôvodného cieľa.

Skratky použité v textoch

TZT - turistická značená trasa,

TIM - turistické informačné miesto,

Č     - červená     napr.:     0824,

M      - modrá                     2653,

Z     - zelená                    5742,

Ž     - žltá                        8367,  kde 1. číslo (0, 2, 5, 8) vždy určuje farbu TZT.

 

 

  Späť